Septembro 2013

Defendu la movadon

Post la someraj tagoj, denove ni ĉiuj laboretas, studetas aŭ revenas al niaj kutimaj tagoj. Post kelkaj esperanto renkontiĝoj iomete polemikaj, kiel la IJK en Nazareto (Palestino sub la milita ŝtato de Israelo) aŭ aliaj renkontiĝoj sen klara politika direkto, ni energie apogas al ĉiuj utopistoj por disvastigi kaj fortigi nian movadon kaj defendi la Lingvan Demokration tutmonde.

Ek' al labor' kunlaborantoj kaj kunlaborantinoj, ĉiam ĝis la fina venko.

Ni batalu la ksenofobion, la militojn, la popolajn subpremojn, la rasismon kaj la lingvan diskriminacion en la mondo!

Jen kelkaj ĵuŝaj novaĵoj trovitaj dum la lastaj kvin minutoj serĉante per Google:

Viaj aĉetoj kreskigas la Komunumon
Niaj produktoj utilas al vi kaj al la Esperanto Komunumo. Informiĝu pri nia Kompromiso 10%. Legi pli
Ni sendas al la tuta mondo
Ni sendas la t-ĉemizoj al la tuta mondo. Informiĝu pri la malsamaj prezoj. Legi pli
Ni helpos al via Asocio
Mendu produktojn kaj zorgu pri nenio. Vi atendu en la drinkejo kun viaj geamikoj, ni laboros por vi.

  
32 - Adminer

32

27
28
29
30
31

19: